Børneattester

Folketinget har ved lov vedtaget at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, inden de ansætter en instruktør som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattesterne indhentes en gang årligt, og oplysningerne bliver behandlet fortroligt.

Børneattesterne sendes fra Politiet direkte til DGI, som kontakter foreningens formand i tilfælde af, at der er noget registreret. Er en instruktør registreret i kriminalregistret kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Det skal her præciseres, at børneattester udelukkende giver oplysninger om vedkommende er dømt for en af følgende overtrædelser:
 

Børneattesten oplyser ikke om vedkommende har en gammel dom for tyveri, gadeuorden, færdselsforseelser eller "almindelige" voldsdomme.

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdigheds-krænkelse eller lignende har Havdrup Gymnastikforening (H.G.) udarbejdet en beredskabsplan som tages i brug. Det er H.G.'s formand som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et udvalgsmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

Konstateres et overgreb, bliver barnets forældre orienteret og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende instruktør stoppes øjeblikkeligt, samtidigt med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, informeres foreningens medlemmer således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse.

En beredskabsplan kan ikke sikre mod krænkelser, men den kan give en tryghed for dem, der skal håndterer en evt. sag. Som en del af sin forebyggelse har H.G. derfor lavet en beredskabsplan. Beredskabsplanen giver anvisninger både i forhold til mistanke og ved en egentlig sag.

Derudover er alle vores instruktører og ledere bekendt med "Skolelærerparagraffen", straffelovens § 223.


Samværspolitik for Havdrup Gymnastikforening

Formålet med at udarbejde en samværspolitik i Havdrup Gymnastikforening (H.G.) er, at sikre et godt samvær mellem de forskellige aktører, støtte op om de frivillige instruktører og ledere samt tilgodese det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb.

Følgende punkter/normer har vi nedskrevet og alle frivillige i H.G. har fået udleveret et eksemplar af vores samværsregler og retningelinier herfor.

1. Førstehælp/kompetencer
Der udbydes kurser til alle instruktører/hjælpeinstruktører i førstehjælp, og det anbefales alle at tage imod.
 

2. Alkoholpolitik
Indtagelse af alkohol er ikke tilladt under gymnastiktimerne eller i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 

3. Euforiserende stoffer
Indtagelse og i særdeleshed salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark. Vi vil derfor på ingen måde acceptere at gymnaster, trænere og ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved foreningens arrangementer. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.

Ved salg af euforiserende stoffer i forbindelse med foreningens arrangementer, vil der blive indgivet politianmeldelse.
 

4. Rygepolitik
Rygning på skolens/Hallens område er ikke tilladt og hører ikke hjemme på idrætsbanen.

Ved ture (opvisninger ude, gym.lejr osv.) er det ikke tilladt at ryge. Hvis en instruktør opdager en gymnast ryge, er det tilladt at bede vedkommende om at stoppe.
 

5. Mobbepolitik
Foreningen ser det ikke som sin opgave at opdrage på gymnasterne, dette overlader vi til forældrene. Men det betyder absolut ikke, at vi accepterer mobning eller anden uacceptabel adfærd. Vi forventer derfor at alle der er tilknyttet foreningen, optræder med respekt overfor hinanden og med en god omgangstone.

Følgende punkter kan medføre bortvisning fra træning og opvisninger:

Ved gentagende tilfælde bortvises vedkommende fra foreningens aktiviteter.
 

6. Ordensregler

Påklædning:
Træningstøj, opsat hår (specielt springholdene), indendørs træningssko, ingen smykker (dette gælder hovedsageligt for børneholdene).

Mobilpolitik: 
Mobiletelefoner forventes at være slukket under undervisningen, og medbringes på eget ansvar.
 

Ansvar:


Forventninger til forældrene:
 

Kommunikation:
 


Bortvisning:
Det er instruktøren i samråd med bestyrelsen, der afgør om en gymnast skal bortvises fra et hold.Denne samværspolitik kan løbende ændres af Havdrup Gymnastikforenings bestyrelse.

Vores sponsorer