Prøvetræning

Vi tilbyder 2 prøvetræninger, men da vi gerne vil sikre at der er plads på holdet, skal man tilmelde sig holdet og betale kontingentet via foreningens hjemmeside. Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives 2 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger*. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til hgigym.formand@gmail.com.

* Gælder ikke sommergymnastik, hvor der ikke tilbydes prøveundervisning. På sommerholdene betales kontingentet ikke tilbage uanset årsag, da økonomien er meget lille på sommerholdene.

Vores sponsorer