Generalforsamling i det grønne område ved hal 2 efter en lille opvisning af Super
Spring Mini. Torsdag den 21. marts 2024 kl. 18.45-19.18.


Tilstede: Bestyrelsen (Jeanett var syg), æresmedlem Tove, diverse forældre, nogle instruktører og nogle
superspringere. Total 17 tilhørere.

1. Valg af dirigent. Brian blev valgt.


2. Formand Betina havde lagt beretningen ud på stolene. Hun læste den op og folk klappede. Torben
spurgte hvad sponsoratet fra Sydbank indebar? Vi får 20.000 kr. om året, diverse merchandise,
besøg af Rasmus Klump og et skilt i hal 1. Sydbank evaluerer samarbejdet efter et år (om det kan
betale sig for dem med nye kunder, synlighed mm).


3. Fremlæggelse af regnskab ved økonomiansvarlig Tina S. Regnskabet var lagt på stolene i en printet
version. Tina læste punkter og beløb op. Regnskabet blev accepteret med en klapsalve.


4. Fremlæggelse af budget ved økonomiansvarlig Tina S. Der blev stillet spørgsmål til de store
bankgebyrer og om det kan betale sig at skifte til Sydbank, - Zakobo bestemmer og der er flere
betalingsgebyrer så vi kan ikke få det anderledes med den hjemmeside vi har nu. Der blev stillet
spørgsmål til det store underskud, og hvorfor priserne på Zakobo og Conventus er så forskellige.
Fordelene ved Zakobo blev kort nævnt. Budgettet blev accepteret med klapsalve.


5. Behandling af indkomne forslag. (der er ikke indkommet nogle forslag).


6. Valg: På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Betina Steneman, Ole Dam og Nana Søeberg –
alle ønskede genvalg og blev alle valgt og fik en klapsalve. På valg er følgende suppleanter: Jeanett
Træde, Monica Zachariassen og Dorthe Holbek – Monica ønskede ikke genvalg. De 2 øvrige blev
genvalgt. Diana Andersen og Heidi Rasmussen ønskede begge at stille op som suppleanter – begge
blev valgt ind i bestyrelsen med klapsalve og bestyrelsen har derved udvidet sig med en ekstra
suppleant. Årsagen til udvidelsen er at suppleant Jeanett har mange hold og er meget aktiv med
diverse hjælp i hallen mm og derfor ikke vil kunne deltage i alle bestyrelsesmøder.


7. Eventuelt. Monica fik en gave og en buket blomster som tak for hjælpen/på gensyn og som tak for
at hun stadig vil hjælpe os med at lave doodles og andre afstemninger. Gymnastikforeningen blev
rost for dens store arbejde i byen. Vokseninstruktørerne fik ros for at være gode til ikke at afløse,
men derimod skaffe vikarer i form andre instruktører således at holdene ikke bliver afløst.

Underskrevet udgave her.

 

 

Vores sponsorer