Handelsbetingelser:

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, dog under henvisning til vores kontingentbestemmelser angivet på www.havdrupgymnastik.dk/Bestemmelser/Kontingent. Indbetalte beløb refunderes kun jvf. disse bestemmelser, og kun efter skriftlig henvendelse til foreningen. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Der modtages betaling via Mobilepay samt fra flg. korttyper: Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, og MaestroCard. 

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Havdrup Gymnastikforening bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Vi gør venligst opmærksom på vores bestemmelser for Medlemskontingent:

1) Det fulde kontingent betales frem til jul uanset hvornår i første del af sæsonen et medlem optages. Efter jul betales ½ kontingent på tilgængelige og udvalgte hold. Kontingentet gælder for vinter sæsonen.
2) Kontingent for opvisninghold dækker også ekstratræninger samt opvisningstøj. Såfremt der opstår uforudsete udgifter kan foreningen opkræve ekstra betaling herfor.
3) På familiehold opkræves kontingent for barn og voksen med samme pris.
4) Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives 2 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger*. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til hgigym.formand@gmail.com.
5) Hvis et medlem ikke udnytter sin plads kan bestyrelsen anvise pladsen til et medlem på ventelisten. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde.
6) Ved køb af klippekortet kræves det samtidig at køber oprettes som medlem af Havdrup Gymnastikforening. Dette sker automatisk ved køb af klippekort. Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forudsætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening. Klippekort er kun gyldigt i den vintersæson hvor klippekortet er købt, og overskydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke.

* Gælder ikke sommergymnastik, hvor der ikke tilbydes prøveundervisning. På sommerholdene betales kontingentet ikke tilbage uanset årsag.

Email og billeder:

Ved tilmelding til et hold i Havdrup Gymnastikforening accepteres samtidig, at foreningen udsender relevante hold- og foreningsinformationer på email til alle medlemmer.

Havdrup Gymnastikforening offentliggører billeder og video taget i træningssituationer og ved begivenheder i foreningen jævnligt. Billeder og video offentliggøres i overensstemmelse med datatilsynets retningslinjer. Såfremt et medlem ønsker et billede fjernet fra offentligheden, gøres dette på forspørgsel.

GDPR - Persondataforordningen:

Havdrup Gymnastik behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet en Privatlivspolitik.  Vi behandler kun personoplysninger til bestemte formål  og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af vores virke som forening, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Vi henviser endvidere til Privatlivspolitikken under www.havdrupgymnastik.dk/Om os/Foreningsoplysninger/Privatlivspolitik.

Billetsalg og Events:

Købte billetter og pladser til arrangementer og events refunderes ikke uanset årsag eller arrangement/event.

Vores sponsorer